Stel een vraag

Gebiedsteams

Na het beëindigen van de pilots op het gebied van Sociale Teams in 2016, heeft Het Oude Ambt (de oude naam van Sociaal Werk Oldambt) de opgedane ervaring toegepast en vertaald in haar organisatiestructuur. Dit heeft als resultaat dat buurtwerkers en buurmaatschappelijk werkers nu samenwerken binnen één gebiedsteam. De filosofie hierachter is om individuele hulpvragen waar mogelijk niet alleen individueel, maar ook met collectieve voorzieningen op te lossen.

Voorbeelden

Een goed voorbeeld hiervan is het enthousiast maken van een cliënt die zich meldt voor individuele ondersteuning voor een passende activiteit of voorziening in de buurt. Zo nodigen wij bijvoorbeeld eenzame inwoners uit voor een maaltijd in het wijkrestaurant, zodat zij hun netwerk kunnen vergroten. Ook zorgen wij dat cliënten met individuele hulpvragen vrijwilligerswerk kunnen doen bij een geschikte voorziening in de buurt, bijvoorbeeld een speeltuin. ‘Andersom’ kan een buurtwerker individuele hulpvragen signaleren, die bespreken en samen oppakken of doorgeven aan een buurtmaatschappelijk werker.

Gebiedsteams

Sociaal Werk Oldambt kent twee van deze gebiedsteams; één team boven het Winschoterdiep en één team eronder.