Stel een vraag

Gezinscoach

Mis je de rust in je gezin? Of wil je weer grip krijgen op je leven en op problematiek? Dan kan de gezinscoach helpen. De gezinscoach biedt ondersteuning aan gezinnen waarbij er sprake is van een combinatie van langdurige problemen op diverse leefgebieden. Het gaat bijvoorbeeld om problemen op het gebied van opvoeding, financiën, relatie, huiselijk geweld, sociaal isolement en huisvesting.

De gezinscoach is er in de rol van vertrouwenspersoon, bemiddelaar in het contact met andere hulpverleners, crisismanager en als iemand die je adviseert en jou wegwijs maakt in de samenleving en instanties (bijvoorbeeld woningcorporaties, sociale dienst). Het uiteindelijke doel is door samenwerking te bereiken dat ook jij weer zelfstandig en zonder zorgen de verantwoordelijkheid heeft over jouw gezin.

Contact

Wil je graag meer informatie of wil je je direct aanmelden? Dan kun je mailen naar aanmelddienst@sociaalwerkoldambt.nl. Daarnaast is het ook mogelijk om te bellen naar ons algemene nummer (0597) 421 833. Let op: deelname is op vrijwillige basis, maar niet vrijblijvend!