Stel een vraag

ANBI status

Sociaal Werk Oldambt, onderdeel van Tinten Welzijnsgroep, is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Sociaal Werk Oldambt, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

RSIN/fiscaal nummer 
0033.89.613

Contactgegevens  
Klik hier voor onze contactgegevens.

Doelstelling     
Het bevorderen van welzijn in de meest brede zin van het woord van personen wonend of verblijvend in de gemeente Oldambt.

Bestuur           

  • Directeur-Bestuurder: Dhr. J. Brongers
  • In het directiestatuut zijn de regels vastgelegd over hoe de organisatie wordt bestuurd

Download hier het Reglement Raad van Bestuur

Beleidsplan     
Download hier het beleidsplan.

Beloningsbeleid
Binnen onze organisatie hanteren wij voor ons beloningsbeleid de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en volgen hiermee de indeling van de functiegroepen en salarisschalen. Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid. In de opgestelde functieprofielen hebben we de eisen en  competenties welke wij aan onze medewerkers  stellen vastgelegd. Er wordt geen overige beloning uitgekeerd.

Financiële verantwoording

De jaarrekening 2018 van SWO is hier te vinden.