Stel een vraag

Senioren

Ouder worden brengt vaak veranderingen met zich mee op het gebied van wonen, werk, vrije tijd, inkomen, sociale contacten, gezondheid en mobiliteit. Vaak redden senioren zich prima, maar soms is (tijdelijk) hulp nodig of is er behoefte aan advies. Het seniorenwerk biedt verschillende functies, diensten, voorzieningen en activiteiten aan die ertoe bijdragen dat senioren zolang mogelijk zelfstandig en gelukkig kunnen blijven wonen en functioneren in de eigen leefomgeving.

Hierbij kun je denken aan informatie en advies, begeleiding en ondersteuning op het gebied van wonen, zorg en welzijn, het invullen van formulieren, het aanvragen van voorzieningen en het deelnemen aan educatieve-, recreatieve- of sportieve activiteiten.