Stel een vraag

Dementia-App

Gemeente Oldambt wil een dementievriendelijke gemeente zijn voor haar inwoners. Naast het Alzheimer Café Oldambt biedt de gemeente Oldambt ook de dementia-App aan. Deze app is bedoeld voor (beginnende) dementerende inwoners en hun mantelzorgers.

Toename van dementie

Doordat we steeds ouder worden zal dementie de komende jaren steeds meer voor gaan komen. In Nederland zijn er op dit moment ruim 260.000 mensen met de diagnose dementie. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren sterk zal toenemen. Door gebruik te maken van nieuwe technologie is het mogelijk dat mensen met een vorm van dementie langer thuis kunnen blijven wonen. En kan de mantelzorger de verzorging langer volhouden.

De dementia-App

De dementia-App is gebruiksvriendelijk en helpt bij het ontzorgen van mensen met dementie en hun directe omgeving in het dagelijks leven. Het contact via deze ‘community-app’ bevordert ook de sociale betrokkenheid en draagt bij aan de kwaliteit van leven. Door de app wordt ondersteuning digitaal makkelijker gemaakt. Wilt u weten of deze dementia-App iets voor u is, dan vindt u hierover meer informatie op de website www.dementia-app.nl.

Aanmelden voor de dementia-App

De app is verkrijgbaar via Sociaal Werk Oldambt. Voorwaarde is dat de dementerende woonachtig is in de gemeente Oldambt. Uiteraard moet er ook een verklaring zijn waaruit deze diagnose blijkt (via de huisarts of anderszins). Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u een e-mail sturen naar aanmelddienst@sociaalwerkoldambt.nl met daarin de naam, het adres en de geboortedatum van degene die u verzorgt, en ook uw naam en telefoonnummer. U kunt ons ook telefonisch bereiken op:
(0597) 42 18 33.

Kosten dementia-App

De app wordt het eerste jaar door de gemeente bekostigd. Wilt u de app ook na dat jaar blijven gebruiken, dan zijn de kosten € 10,- per app/per jaar. U heeft een app nodig voor de dementerende en de mantelzorger. In totaal zijn de kosten dan € 20,- per jaar.