05 oktober 2021 - 17:00 tot 20:00

Wijkresto Winschoten

Info:

Het Leger des Heils, Lentis, PKN en Sociaal Werk Oldambt organiseren samen de WijkResto.
"Ons doel is om mensen samen te brengen en een gezonde maaltijd aan te bieden.”
Opgeven kan tot de vrijdag er voor bij:
Klaas Westerhof: k.westerhof@sociaalwerkoldambt.nl of 06 231 225 41
Kosten: 5 euro per persoon
Maximaal 28 deelnemers

Ook beschikbaar op:

Locatie: "Ons Gebouw"

Burg. Schonfeldsingel 9
9671 CE, Winschoten

Entree:

5 euro