Terug naar Nieuws

Cliëntenraad een belangrijke schakel binnen Sociaal Werk Oldambt.

Gepubliceerd op:

Raad zoekt twee à drie nieuwe leden die affiniteit hebben met het Oldambt en zijn inwoners.

Oldambt- Acht jaar heeft Sociaal Werk Oldambt (SWO) nu een cliëntenraad. Zo’n 15 jaar geleden is het wettelijk vastgelegd dat instellingen in de ouderen-, gezondheids- en welzijnszorg een dergelijke raad hebben. De naam zegt het eigenlijk al; in zo’n raad hebben cliënten zitting. Ook familieleden van cliënten mogen zitting hebben. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen die op zorg van een bepaalde instelling als het SWO zijn aangewezen. De raad overlegt daarover met de directie en denkt mee over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

In de raad van het SWO hebben vier leden zitting: Riek Galenkamp, Bert Kuiper, Jan Dijksterhuis en Lena Weber, maar ze willen er graag nog twee à drie leden bij hebben. Het moeten leden zijn die de nodige affiniteit met het SWO hebben en het vooral leuk vinden om deze instelling naar een plan te tillen die aansluit bij de wensen van de cliënten. De cliëntenraad is geen platform waar men klachten neer kan leggen, het is uitsluitend een adviesorgaan en bepaalt zijn eigen werkwijze.

Tintengroep

Jan Dijksterhuis zit het langst in deze cliëntenraad, zo’n vijf jaar. “Wanneer een instelling als het SWO meer dan 10 personeelsleden heeft, is het wettelijk verplicht om een cliëntenraad te hebben. Wij vallen onder de Tintengroep, die in de vier noordelijke provincies actief is en deze helpt met 13 verschillende instanties, waaronder het SWO,  om inwoners in Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel om in een kwetsbare periode in hun leven op eigen kracht  hun situatie te verbeteren”.

De cliëntenraad is op zoek naar twee of nog liever drie nieuwe leden en wat zou een goede reden zijn om zich hierbij aan te sluiten. Riek Galenkamp: “Betrokkenheid bij het Oldambt en zijn bewoners is een heel goede reden om zich bij ons aan te sluiten. De organisatie is eigenlijk een heel lastige constructie omdat de gemeente zorgproducten inkoopt bij het SWO en geeft handvatten zoals zij het graag geregeld willen zien en dat is ten behoeve van alle inwoners van de gemeente Oldambt. Leden van de cliëntenraad moeten feeling hebben met mensen die gebruik maken van de diensten van het Sociaal Werk Oldambt en natuurlijk met de directie die de zorg aanbiedt, maar dan ook nog eens met de gemeente die de portemonnee trekt”.

Samenwerken

Sociaal Werk Oldambt organiseert en biedt sociaal werk met als doel samen met de inwoners gezonde en leefbare wijken en dorpen te realiseren in de gemeente Oldambt. Dit doen we door betrokken, proactief en dichtbij de inwoner te zijn. De medewerkers bieden ondersteuning en hulp bij verschillende onderwerpen, zoals opgroeien en opvoeden, leefstijl, geld, langer thuis wonen, vrijwilligerswerk en mantelzorg.

“Ook ondersteunen wij initiatieven en activiteiten in wijken en buurten die gezondheid en ontmoeten stimuleren. Dit doen we samen met dorpsorganisaties, scholen of andere instellingen in de buurt of dorp. In afstemming met de gemeente kunnen wij onze diensten gratis aanbieden”, aldus Jan Dijksterhuis.

Bert Kuiper, het jongste en nieuwste lid van de raad: “Ik vind het heel belangrijk een stem te kunnen geven aan de achterban. Iedereen heeft het druk, druk tegenwoordig maar wanneer je echt betrokken bent en voelt en je passie hebt om je stem te laten horen maak ik daar graag een deel van mijn tijd voor vrij. Ik vind het heel belangrijk op deze manier mij in te zetten voor de maatschappij. Je bent hier namelijk niet voor jezelf, maar je kijkt naar het algemene belang, want wij zijn geen klachtencommissie, We kijken als cliëntenraad hoe het beter kan en geven gevraagd en ongevraagd advies.

Jan Dijksterhuis: “Zoals al is gezegd, wij zijn geen klachtencommissie, je moet het zien als een voortraject. Wij kijken mee met de directie omtrent het beleid wat zij voeren en als er over dat beleid klachten komen dan komt men weer terecht bij de cliëntenraad. Wanneer er klachten komen over een personeelslid of over een behandeling, dan komt men terecht bij de klachtencommissie. Soms komt zo’n klacht bij ons wel eens terecht, maar dan gaat het vaak om een structureel probleem. Het blijft een samenspel tussen de directie en gemeente, want de directie moet uitvoeren wat de gemeente verlangt”.

Om meer contact te krijgen wil de cliëntenraad na de coronacrisis contact zoeken met de Oldambtsters. Zij zitten te denken aan openbare jaarvergaderingen van wijkraden en de verschillende dorpsbelangen binnen de gemeente Oldambt. Dit om uit te kunnen leggen omtrent het werken van het Sociaal Werk Oldambt en het belang van de cliëntenraad hierin. Voor meer informatie of aanmelding: i.vandermeij@tintengroep.nl   (06) 40 73 06 01● (088) 030 51 00

Door: Frans Stegeman

(foto: v.l.n.r. Jan Dijksterhuis, Riek Galenkamp en Bert Kuiper; door ziekte is Lena Weber afwezig ©frans stegeman)

27-07-2021

Happy Stones in het Rosarium.

Juli is activiteiten maand in het rosarium van Winschoten!Het rosarium in Winschoten staat in juli prachtig in bloei. Om zoveel mogelijk mensen van dit mooie stukje groen te laten genieten is de maand juli door Marketing Oldambt omgedoopt tot activiteitenmaand. Happy StonesIedere happy stone tovert …
Lees meer