Terug naar Nieuws

Interview met Canan Akcora, maatschappelijk werkster.

Gepubliceerd op:
Interview met Canan Akcora, maatschappelijk werkster.

“Een vertrouwensband opbouwen is het allerbelangrijkst”

Oldambt- Een maatschappelijk werker in hart en nieren, zo moet Canan Akcora zich wel voelen. Al sinds haar middelbare school periode wilde Canan (spreek uit als Sjanan) al maatschappelijk werkster worden en tijdens haar stage bij toen nog ‘het Oude Ambt’ heeft ze te horen gekregen dat ze deze functie in Winschoten kon krijgen.

“In deze coronatijd heb ik gemerkt hoe belangrijk mijn werk eigenlijk is. Dat je bijvoorbeeld op huisbezoek gaat, signaleert, en binnen Sociaal Werk Oldambt goed afstemt met intern, extern betrokken partijen. Ik heb geleerd hoe ik digitaal kan hulpverlenen, maar ook in welke situaties dat eigenlijk niet past en fysiek contact van belang is. Wij werken preventief, wat wil zeggen dat wij willen voorkomen dat mensen (meer) in problemen komen. Wij willen graag dat zij op een prettige en gezonde manier kunnen participeren in deze samenleving; ook in deze tijd met de beschikbare middelen. Deze tijd vraagt om een creatieve geest, waarbij je zelf ook aan de slag moet om in beweging te komen en vooral positief te blijven”, aldus Canan.

Canan is geboren in Winschoten, maar op haar zesde met haar familie naar Veendam verhuisd en daar woont ze nog steeds. Ze woont samen met een jongerenwerker werkzaam in Pekela en hebben sinds een jaar samen een eigen huis. En als kers op de taart gaan ze in juni ook nog eens in het huwelijk treden.

Na haar opleiding Maatschappelijk Werk & Dienstverlening, wat nu Social Work heet, aan de Hanze Hogeschool Groningen en na haar derde jaars stage bij Het Oude Ambt aan de slag sinds 2015 als maatschappelijk werker, nu bij Sociaal Werk Oldambt.

“Ik ben begonnen als buurtmaatschappelijk werkster, maar ben ook jeugd maatschappelijk werkster. Maar hoe langer ik dit werk doe, hoe meer ik er achter kwam dat dat het werken met jeugd en jongeren het dichtst bij mij ligt en het meest aanspreekt. Het werken met jongeren spreekt mij het meest aan, omdat zij nog volop in ontwikkeling zijn. Ik vind het heerlijk om hier een positieve bijdrage aan te leveren, op een laagdrempelige manier. Contact maken staat daarbij centraal voor mij. Aansluiten bij de behoeften van de jongeren en dezelfde taal spreken”, aldus Canan.

Problematiek waar Canan mee te maken krijgt, zijn kinderen/jongeren die volgens hun ouders te snel boos worden, kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld, of jongeren die zelfstandig willen gaan wonen en daar ambulante begeleiding bij nodig hebben. Maar ook jongeren die wat sterker in hun schoenen willen staan en wat zelfverzekerder willen zijn. De hulpvragen zijn divers. Aangezien Canan ook volwassenen ondersteunt, is een leeftijdsgroep niet aan te duiden. Het begint vanaf 4 jaar en de aanmeldingen komen bijvoorbeeld binnen via het ‘jeugdteam’  of rechtstreeks van de ouders via de aanmelddienst. Ook via huisartsen komen er wel verwijzingen binnen.

“Voor mij staat altijd het maken van contact voorop en dan maakt het niet uit wat voor probleem er speelt. Want ook voor kinderen geldt: ‘zij willen gezien en gehoord worden’. Ik ga nooit direct in op het probleem; een vertrouwensband op te bouwen is het allerbelangrijkst. Meestal na twee of drie gesprekken ga ik pas in op de wat dieper in op bepaalde onderwerpen. Bij kinderen ga ik sowieso niet een uur in een spreekkamer zitten, want daar help je ze niet bij. Ik ga dan meestal wandelen met ze of naar het dierenpark of een spel spelen”, aldus Canan.

Jong volwassenen is een leeftijdsgroep waar Canan ook veel mee te maken heeft. Een groep die het zelf heel erg prettig vindt om met een leeftijdsgenoot in gesprek te gaan. Al gaat het in eerste instantie meestal om vrijetijdsbesteding en hobby’s.

Om in contact te komen met maatschappelijk werk of één van de vele andere disciplines binnen Sociaal Werk Oldambt, dan is er de reguliere website, een Facebook pagina en natuurlijk de telefoon.  “Gelukkig weten mensen ons goed te vinden. We zijn goed in beeld, ook bij netwerkpartners als gemeente, huisartsen, scholen etc.”. In totaal werken er bij Sociaal Werk Oldambt 6 maatschappelijk werkers, 4 gezinscoaches en een gezinsbegeleider binnen deze discipline.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen (0597) 421 833 of via mail info@sociaalwerkoldambt.nl

10-06-2021

Gezinscoach Arnica Daniels

“EEN COMPLEXE ZAAK TOT EEN GOED EIND WETEN TE BRENGEN”…. Door: Frans Stegeman Oldambt - “Het is de mooiste baan die je kunt bedenken” aldus Arnica Daniels werkzaam als gezinscoach bij Sociaal Werk Oldambt (SWO). Gezinnen die door wat voor problemen dan ook hulp nodig…
Lees meer