ANBI-status

Sociaal Werk Oldambt, onderdeel van Tintengroep, is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Sociaal Werk Oldambt, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

RSIN/fiscaal nummer 

0033.89.613

 

Doelstelling     

De stichting heeft ten doel:

  1. Het realiseren en uitvoeren van een laagdrempelig, hoogwaardig en duurzaam sociaal netwerk voor inwoners van gemeente Oldambt die ondersteuning nodig hebben bij zelfredzaamheid en participatie.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur           

  • Bestuurder: Dhr. J. Brongers.
  • In het directiestatuut zijn de regels vastgelegd over hoe de organisatie wordt bestuurd. 

Beloningsbeleid

Binnen onze organisatie hanteren wij voor ons beloningsbeleid de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en volgen hiermee de indeling van de functiegroepen en salarisschalen. Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid. In de opgestelde functieprofielen hebben we de eisen en competenties welke wij aan onze medewerkers stellen vastgelegd. Er wordt geen overige beloning uitgekeerd.

Beleidsplan

Financiële verantwoording

Meer informatie?

Laat dan hieronder je gegevens achter. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!