Cliëntenraad

Gezocht: leden voor cliëntenraad

Woont u in de gemeente Oldambt en wilt u actief meedenken over de dienstverlening van Sociaal Werk Oldambt? Meld u dan aan voor onze cliëntenraad!


Interesse?
Stuur dan een mail met een beknopte motivatie naar Sociaal Werk Oldambt t.a.v. Irma van der Meij, ondersteuner Cliëntenraad, e-mailadres 
i.vandermeij@tintengroep.nl

Vragen?
Meer informatie kunt u aanvragen via Irma van der Meij, ondersteuner Cliëntenraad, e-mailadres
i.vandermeij@tintengroep.nl of telefonisch via 06 407 306 01.

Sociaal Werk Oldambt heeft een cliëntenraad die optreedt als belangenbehartiger van alle mensen die gebruik (willen) maken van het hulp­ en diensten aanbod van Sociaal Werk Oldambt. Het is een onafhankelijk orgaan. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van al deze mensen. De cliëntenraad heeft uitsluitend een adviserende taak en geen uitvoerende.

Adviesrechten

De cliëntenraad krijgt van de Raad van Bestuur tijdig de gelegenheid om advies uit te brengen over elk onderwerp of voorgenomen besluit dat van belang is voor de klanten. De raad is ook bevoegd om ongevraagd te adviseren over onderwerpen.

Samenstelling

De cliëntenraad bestaat uit minimaal vijf en maximaal elf leden, die zich bij voorkeur verbonden voelen met de dienstverlening van Sociaal Werk Oldambt en het werkgebied. De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd en zijn daarna nog voor één zittingsperiode herkiesbaar. De raad kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en/of penningmeester.

Taken en verplichtingen

Er wordt jaarlijks een werkplan opgesteld, waarin de voorgenomen activiteiten van de raad staan. De leden van de cliëntenraad zijn verplicht tot geheimhouding van wat zij horen of lezen tijdens het uitoefenen van hun taak. Die verplichting blijft ook van kracht na beëindiging van het lid maatschap. De cliëntenraad fungeert als platform voor het bespreken van signalen van klanten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening. De cliëntenraad vergadert ongeveer zesmaal per jaar met de directeur.

Openbaarheid

Informatie over jaarverslagen, vergaderdata en andere vragen kunt u opvragen bij/stellen aan de ondersteuner van de cliëntenraden via clientenraad@tintengroep.nl.

Centrale cliëntenraad

Sociaal Werk Oldambt maakt deel uit van Tintengroep. Naast de lokale cliëntenraden bestaat er ook een centrale cliëntenraad. De centrale cliëntenraad behartigt de belangen van de klanten van alle instellingen gezamenlijk, waaronder het proces van beleids­vorming van Tintengroep en haar werkorganisaties. Deze raad vergadert vier keer per jaar met de Raad van Bestuur. De raad wordt gevormd door één of twee afgevaardigden uit elke lokale cliëntenraad.

Contact

Meer informatie?

Laat dan hieronder je gegevens achter. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!